Uppdrag Granskning har hittat 70 förtroendevalda inom LRF med allvarliga brister i djuromsorgen. Det motsvarar en halv procent av LRFs drygt 12 000 förtroendevalda. 99,5 procent av de förtroendevalda har alltså god djurhållning.

Västerbotten sägs i programmet sticka ut med sju förtroendevalda, vilket skulle vara oproportionerligt många, enligt Uppdrag Granskning. När LRF Västerbotten sedan fick möjlighet att granska uppgifterna visade det sig fyra hade lämnat. ­ Av de tre som är kvar har ingen djurförbud.

–  Så här faller ju uppgiften att Västerbotten skulle utmärka sig. Det är tråkigt att Uppdrag Granskning inte bemödat sig om att kontrollera och uppdatera sina fakta innan sändning. Dessbättre fick vi möjlighet att korrigera siffrorna i regionala media-intervjuer, berättar Lotta Folkesson, LRF Västerbottens ordförande.

"Tar allvarligt på händelserna"
Men självfallet är det mycket allvarligt när djur inte sköts om, och inget LRF kan försvara.
–  Likväl som konsumenter blir upprörda, blir även bönder det när djur far illa, och vi tar mycket allvarligt på sådana händelser. Viktigt är ändå att påpeka att de allra flesta lantbrukare sköter om sina djur på ett föredömligt sätt. Det är den bilden jag har av djurhållningen i Västerbotten och i Sverige, säger Lotta Folkesson.


Ett bra bevis på att de flesta djur sköts om ett bra sätt är att Sverige har EUs lägsta användning av antibiotika. Svenska djur är friskare och behöver inte medicin, tack vare att den goda skötseln.

Demokratiskt valda
LRFs förtroendevalda väljs i demokratisk ordning på lokal nivå, och det är i det lokala sammanhanget som en person får ett förtroende att företräda organisationen. Det innebär att varken regionordförande eller förbundsordförande kan gå in och peta någon från platsen.
–  Men personligen tycker jag att när man fått djurförbud har man förverkat sitt förtroende helt, säger Lotta Folkesson.

Omsorgsgrupper
Samtidigt är det känt att brister i djuromsorg ofta sker när någon djurägare själv blir sjuk, hamnar i kris etc. LRFs uppdrag som medlemsorganisation är att via omsorgsgrupper hjälpa dessa personer att kunna ta hand om djuren, eller avveckla om det behövs. Myndigheternas roll är en annan.
–  Om en förtroendevald hamnar i en sådan här situation, har LRF fullt fokus på att ta hand om djuren och människan. Att be någon kliva av sitt förtroendeuppdrag i en lokalavdelning är inte den första tanken man får, förklarar Lotta Folkesson.

Etiska riktlinjer
LRF har inga register på vilka som dömts för brott, har blivit åtalsanmälda, fått djurförbud etc, och det finns heller inga planer på att börja med det. Däremot vill man inom LRF förstärka och förtydliga värdegrunden och de etiska riktlinjer som organisationen har. Ett arbete med detta pågår, liksom arbetet inom de nyinrättade branschrådet, som ska leda till att brister i djuromsorg upptäcks snabbare, fortsätter.

Prata värdegrund
–  Den väg vi måste gå för att undvika sådana här händelser i framtiden är att prata än mer om vår värdegrund med medlemmar och förtroendevalda. Valberedningarna har ett stort ansvar i att så långt det är möjligt försäkra sig om att föreslå personer som kan företräda LRF på ett bra sätt. Som förtroendevald inom LRF ska man vara ett föredöme för andra, säger Lotta Folkesson.