– Det är ett styrkebesked att vi ökar trots rådande pandemi, då många medlemsaktiviteter uteblivit eller omvandlats till digitala varianter, säger Lotta Folkesson, LRF Västerbottens ordförande (bilden nedan).

Under 2020 lyckades LRF totalt attrahera och nyrekrytera 6 500 nya medlemmar. Trots rekryteringen minskar LRFs medlemsantal något med 1753 medlemmar jämfört med 2019 och uppgår nu till totalt 137 225 medlemmar.
I Västerbotten slutade regionen dock på plus med 32 medlemmar, och procentuellt sett den största ökningen bland LRFs 17 regioner. Regionen har nu totalt 6369 medlemmar.
– LRFs arbete är viktigare än någonsin med tanke på våra medlemmars bidrag till samhället i form av hållbart producerad mat, och den skogsråvara som ska ersätta fossila produkter, konstaterar Lotta Folkesson.

Aktiv värvning
Att Västerbotten lyckades med bedriften att öka medlemmar under pandemiåret 2020 tillskriver Lotta Folkesson bland annat satsningen på ökad kommunikation, att det blivit mer känt vad organisationen kan erbjuda. Men även aktiviteter som webbinarier där en bred målgrupp bjudits in samt att nya företagare inom de gröna näringarna uppvaktats om LRFs medlemskap.

 Samhällsviktig verksamhet
LRF drev också under våren 2020 frågan om den inhemska livsmedelsproduktionens betydelse och det var en stor framgång när det arbetet ledde till att regeringen klassade den som samhällsviktig verksamhet. Det är ett av många exempel på vad LRF kan åstadkomma tack vare många medlemmar som bidrar till en stark och trovärdig medlemsorganisation. Allt fler konsumenter ser också värdet av en ökad inhemsk livsmedelsförsörjning.

De gröna näringarna står inför utmaningar, framförallt när det gäller lönsamhet och konkurrenskraft. Det är områden som LRF jobbar dagligen med, och just nu är den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken, CAP, i fokus.
– Men även på regionalt och kommunalt plan har LRF en viktig uppgift i att arbeta för bättre förutsättningar att driva företag inom de gröna näringarna. För att det ska lyckas är det av största vikt att vi har många medlemmar i ryggen, säger Lotta Folkesson.

Norrbotten
LRF Norrbotten har lyckats fjärde bäst i landet och ligger kvar på samma medlemsantal. Siffran ligger på 3 294.