I sitt stämmotal poängterade Lotta Folkesson att året som passerat varit tufft, men att de gröna näringarna trots allt stått stadigt genom krisen. LRF Västerbotten var också den region som ökade mest i medlemsantal under 2020.Efterlyser åtgärder på gårdsnivå
Tre motioner hade skickats in till stämman. En av dem, från Lövångerbygdens LRF-avdelning, handlar om den nationella livsmedelsstrategin, som ska leda till ökad matproduktion i landet. Motionärerna efterlyste konkreta åtgärder på gårdsnivå för ökad lönsamhet och att LRF ska trycka på än mer hos beslutsfattare.
I Västerbotten pågår också arbetet med att ta fram en regional livsmedelsstrategi. Jordbruket i länet har krympt i många år, och från LRF, Länsstyrelsen och Region Västerbotten vill man vända utvecklingen.


Lotta Folkesson

– Nu hoppas vi först få strategidokumentet på plats, för att sedan gå vidare med en handlingsplan. Vi välkomnar alla initiativ till ökad livsmedelsproduktion, oavsett ekologiskt eller konventionellt, mjölk, kött eller växtbaserat, säger Lotta Folkesson, LRF Västerbottens ordförande. Andra motioner handlade om viltproblematiken och orättvisor i stödområdesindelningen.

Val av styrelseledamöter
Tre personer i regionstyrelsen var uppe för omval, och fick fortsatt förtroende. Det är Pär Antonsson, Övre Bäck, Andreas Bergmark, Vallen och Simon Holmlund, Tvärålund. På mandat fram till 2022 sitter Lotta Folkesson, Selsberg, Ida Oderstål, Laxbäcken samt Stefan Lindgren, Östra Spöland. Linda Långström, Laxbacken, är adjungerad ledamot från LRF Ungdomen Västerbotten. Lotta Folkesson omvaldes till ordförande.


Alexander Öberg och Elin Georgsson med barnen Naima och Arvid.

Ungdomsstipendiater
Årets ungdomsstipendiater, som utses av LRF Ungdomen Västerbotten, är mjölkbönderna Elin Georgsson och Alexander Öberg, som byggt en ny ladugård i Agnäs, Bjurholm. De har gått från 28 årskor till 120. Priset på 5 000 kronor får de för att med omtanke, noggrannhet och hållbarhet med kornas bästa för ögonen utvecklat sin verksamhet.


Sorsele Poesisällskap. Fr v Bernt-Erik Nordenström, Carina Bergström, Ing-Marie Bjuhr, Maria Byström, Jan Berglund och Susanne Wäckerlin. Foto: Olle Nilsson

Kulturstpendium
Årets kulturstipendium på 5 000 kronor fick Sorsele Poesisällskap, som under många år engagerat befolkningen i kommunen, och föreningen har lyckats med sitt mål att inkludera och avdramatisera tanken om att poesi är svårt och obegripligt. Bland samlingarna som getts ut finns Kopoesi, Fiskepoesi och Jaktpoesi, teman som ligger LRF varmt om hjärtat. Till årets lokalavdelning hade Sunnansjö-Baggård-LRF-avdelning utsetts. Avdelningen har kunnat hålla igång många aktiviteter, trots Coronapandemin.

Samtliga stämmofullmäktige skänkte sitt mötesarvode, sammanlagt 33 000 kronor, till biståndsorganisationen We Effect.

Gäst på stämman var Anna Karin Hatt, LRFs VD och koncernchef.