–  Den ska fungera i förebyggande syfte, och vara ett komplement till det som finns att läsa om allemansrätten, berättar Cecilia Wallinder, destinationsutvecklare på Gold of Lapland.
Hållbarhetsguiden finns digitalt på fem olika språk: svenska, engelska, tyska, finska och polska, och i tryckt format något färre. Tanken är att broschyren ska ligga i receptioner, på hotellrum, kommunhus osv, och i digital form t ex hos destinationer lokalt och hos de researrangörer de samarbetar med.

Inte mata djur i hägn
I guiden kan man läsa om hur hitresta kan bära sig åt för att medverka till ett hållbart besök, där mycket rör markanvändning. Det handlar t ex om att välja besöksmål som inte redan har ett stort tryck på sig, att inte störa vilda djur, och inte mata tama djur i hagar utan tillstånd av djurägaren. Inte heller renflockar bör man störa, särskilt känsligt är det under kalvningsperioden april-juni. Vidare om att man måste ta med sig sitt skräp hem efter besök. En annan sak är att inte ”geotagga” sina bilder i sociala medier, då man anger en exakt position, för att förhindra att stora skaror av människor kommer dit.
–  Det är självklarheter för oss som bor här, men inte för många andra. Det kan vara turister, men även nysvenskar, gästarbetare eller de som vuxit upp i storstäder. Viktigt är ändå att inte ge folk dåligt samvete, för ofta handlar det om okunskap. Vår guide ska ses som en god vän, säger Cecilia Wallinder.

Besökarna ska göra mer hållbara val
Guiden är frukten av projektet Bärkraft som drevs av destinationsorganisationen Gold of Lapland, Visit Hemavan-Tärnaby och Visit Helgeland. Bakgrunden var det hemestrande i pandemitider som tog Helgeland på sängen, och man såg ett behov av att t ex ordna ställplatser med sophantering osv.
–  Vi vill förhindra att besöksnäringen ska skapa irritation hos lokalbefolkningen, utan vi ska ta hand om vår plats bättre. Vi försöker styra besökarna att faktiskt använda våra professionella entreprenörer, och att de ska bidra till lokalsamhället genom att handla lokalproducerad mat och annat, att göra mer hållbara val helt enkelt, säger Cecilia Wallinder.

Här hittar du hållbarhetsguiden!

Svenska 

Engelska 

Tyska

Polska       

Finska        

För inbäddad länk kontakta: eva.carlsson@lrf.se