Den tredje workshopen hade fokus på utvecklingspotential för livsmedelsproduktion i Västernorrland och hade fokus på olika näringsgrenar inom animalisk och vegetabilisk produktion.

Animalisk produktion:

  • Mjölkproduktion
  • Köttproduktion
  • Vattenbruk
  • Fjäderfä- och äggproduktion

Vegetabilisk produktion:

  • Potatis- och övrig rotfruktsproduktion
  • spannmålsproduktion
  • Bär- och fruktodling
  • Odling av köks- och trädgårdsväxter

Dokumentation från workshopen finns i den nedladdningsbara pdf-filen till höger. Samtlig dokumentation från arbetet med att ta fram en regional livsmedelsstrategi frinns samlat på LRF Västernorrlands webbplats och nås via nedanstående länk:

http://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vasternorrland/regional-livsmedelsstrategi-for-vasternorrland/