I samarbete med ICA MAXI i Birsta, Sundsvall genomför LRF Ungdomen en kampanjdag i butiken lördagen den 25 april för att informera om närodlade och lokalproducerade livsmedel, bondens vardag och betydelsen av livskraftiga gröna näringar.

- Det här är ett bra sätt för oss att komma ut och träffa konsumenter på plats i butikerna och berätta varför de ska välja livsmedel som är producerade av oss bönder här i Västernorrland, säger Terese Eidenmark, ordförande för LRF Ungdomen i länet.