LRF Västernorrland har tillsammans med regionens tre travsällskap Norrlands-, Ådalens- och Solängets travsällskap beviljats medel från Länsstyrelsen Västernorrland till en förstudie för insatser för företagande kopplat till häst.

Förstudiens mål är att undersöka behov och dokumentera förslag till insatser för kompetensutveckling och affärsutveckling för hobbyutövare och befintliga företagare kopplat till hästnäringen.

Undersökningen genomförs av Annika Söderholm som är regionalt utbildningsansvarig för travsällskapen. Annika har lång erfarenhet och ett stort kontaktnät inom både trav- och ridsport. Hon är också engagerad i avelsföreningen.
Förstudien ska vara klar hösten 2015 och förhoppningsvis leda vidare till ett längre kompetensutvecklingsprojekt som ger utrymme att gå från hobbyutövande och företagande till ett mer hållbart företagande.

Styrgruppen för förstudien leds av Mats Norberg, Norrlands travsällskap, Kikki Girhagen Svensk ridsport/MIttsvenska ridsportsförbundet, Bengt Granqvist LRF Västernorrland, Jan Nyman Solängets travsällskap och Peter de Beau Maskinringen Västernorrland.

- Det är mycket värdefullt att vi gemensamt kan kartlägga och identifiera förutsättningar och möjligheter för en utvecklad hästnäring i länet, säger Mats Norberg från Norrlands travsällskap.