Inom kort kommer Kramfors och Sollefteå kommuner att inleda arbetet inför det nya livsmedelsavtal som ska tecknas. Inför det arbetet finns en uttalad ambition att möjliggöra för lokala livsmedelsproducenter att vara med och att det ska finnas förutsättningar att göra en offentlig upphandling av lokalproducerade livsmedel.

Från kommunerna finns en uttalad önskan att kunna köpa mer lokalproducerade produkter till kommunernas kök. För att möjliggöra detta vill vi starta en dialog i god tid med de producenter som finns verksamma i närområdet. Genom denna dialog hoppas vi att möjligheterna till samarbete med lokala producenter ska öka jämfört med idag.

Det nya livsmedelsavtalet för Kramfors och Sollefteå kommuner ska träda i kraft den 1 maj 2017, men arbetet med underlag etc. kommer att inledas redan i höst. Därför bjuder vi nu in till en första informationsträff där vi informerar om förutsättningar och möjligheter.

Träffen genomförs av Kramfors och Sollefteå kommuner i samarbete med LRF Västernorrland.

Tid: Onsdag 3 juni kl 09.00 – 11.30
Plats: Hotell Kramm, Kramfors
Anmälan: erik.lofgren@lrf.se

Vi bjuder på fika!