Under våren har LRF Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med Macklean arbetat intensivt med att ta fram en regional livsmedelsstrategi för Västernorrland.

Bland annat har fyra seminariedagar med olika workshops hållits där representanter för lantbruksnäringen, prouktionsled, finansiärer och andra intressenter medverkat i arbetet.

Den avslutande seminariedagen hölls uppe på "lagårdsvinden" på Karl-Åke Karlssons nya, moderna mjölkgård Västbo Mjölkgård i Njurunda strax söder om Sundsvall i mitten av maj.

Nu har Macklean börjat skrivandet av en rapport som sammanfattar de fyra seminariedagarna, ett utkast till färdig regional livsmedelsstrategi ska tas fram innan sommaren och de olika medverkande aktörerna komma med förslag på hur arbetet ska drivas vidare efter sommaren och inte minst hur de tankar, idéer och visioner som kommit fram under vårens arbete ska omsättas i praktisk och konkret handling.