- Nu under maj är det högtryck med skolklasser som vill komma hit och se hur arbetet går till på en modern mjölkgård, berättar Karl-Åke Karlsson.

Han har därför tagit fram ett koncept där han anpassar programmet utifrån hur gamla skoleleverna är och arrangemanget genomför han med bistånd från Arla och LRF Västernorrland.

I den nya, moderna ladugården har Karl-Åke låtit inreda ett stort mötesrum ovanpå ladugårdens "maskinrum" med stora panoramafönster ut mot korna i lösdriftsladugården. Där berättar han för eleverna om hur hans verksamhet är en del av det naturliga kretsloppet, hur vardagen ser ut för en mjölkbonde – och varför det är viktigt att välja svenska mjölkprodukter.

Den här dagen är det 28 elever från klass 2 på Bosvedjeskolan i Sundsvall som besöker mjölkgården i Njurunda.

Skolbarnen får bekanta sig med småkalvarna, se hur mjölkroboten fungerar och vandra runt på gården med en guide som kan svara på barnens vetgiriga frågor.

Och eleverna får en hemläxa med sig hem; att kolla hur många svenska mjölkprodukter som finns i kylskåpet hemma och hur mycket som är importerat.

- Karl-Åke och hans personal på Västbo Mjölkgård gör en mycket viktigt insats med de här skolbesöken. Dels är det viktigt att skoleleverna får se hur det går till på en mjölkgård och klappa en liten kalv, dels är det viktigt att sprida hur viktigt det är att välja svenska matvaror tidigt, säger Erik Löfgren, kommunikatör och skolkontakt för LRF Västernorrland.