Ungdomssatsningen 2015-2016 vänder sig till dig mellan 16 - 35 år som vill utveckla dina ledarkunskaper. Den fördjupade spetsutbildningen ger dig tillgång till betydelsefull kompetens och du får möjlighet att utvecklas som människa och förtroendevald. Du träffar andra engagerade och får möjligheten att bredda och fördjupa dina nätverk.

LRF Västernorrland, Studieförbundet Vuxenskolan och de ekonomiska föreningarna driver tillsammans Ungdomssatsningen eftersom vi vet att unga företagare eller unga som engagerar sig i våra föreningar är viktiga för vår framtid.

Ungdomssatsningen har varit mycket uppskattad och har på ett framgångsrikt sätt bidragit till att deltagarna bland annat har utvecklat sitt ledarskap, fått medieträning samt insikt och nyttiga nätverk inom våra organisationer.

Ungdomssatsningen 2015-2016 är en fördjupning för att ytterligare utveckla ditt ledarskap och din kompetens att påverka.

Utbildningen är kostnadsfri och vi står för kost och logi vid träffarna. Sex träffar under höst, vinter och vår 2015-2016, två dagar vid varje träff.

Se programupplägg med mera via relaterade länkar till höger på den här sidan.

Kursledare: Anton Öhrlund, ledamot LRF Ungdomen Västernorrland.

Anmälan senast den 23 augusti till:
Anton Öhrlund telefon 073-071 64 35 eller e-post antonohrlund@hotmail.com