Här i regionen finns duktiga experter från LRF Konsult som gärna kommer ut och föreläser i lokalavdelningen. De är förberedda att hålla föredrag om exempelvis:

  • Skatterna i skogen

  • Äganderätt och olika intrångsfrågor, exempelvis om vatten eller reservatsbildningar

Föreläsaren från LRF Konsult är kostnadsfri och LRF Västernorrland hjälper till med att skicka ut inbjudningar till både medlemmar och potentiella medlemmar i respektive lokalavdelning.

Ni i lokalavdelninagrna behöver bara bestämma datum, boka med plats och ordna med eventuellt fika!

För mer information:
Ann-Louise Rydalm, verksamhetsutvecklare LRF Västernorrland
Telefon: 0612-77 18 05
E-post: ann-louise.rydalm@lrf.se