Sista ändringsdatum i SAM är den 15 juni. Utrymme till förändring fram till dess är följande:

  • Lägga till, ändra och ta bort block
  • Lägga till, ändra och ta bort skiften
  • Ändra grödkod
  • Ändra eller lägga till produktionsplatsnummer för djurstöd
  • Ta emot stödrätter för gårdsstöd från någon annan om du har minst 4 hektar mark och stödrätter för minst 4 hektar den 21 maj om mark följer med stödrätterna.

Detta kan du göra i SAM efter den 15 juni:

  • Minska arealen på block och ta bort block
  • Minska arealen på skiften eller ta bort skiften
  • Ändra grödkod om det innebär att du söker lika mycket stöd eller mindre som med den tidigare grödkoden

Man kan ändra detta när som helst under året men om länsstyrelsen hittar fel i din ansökan vid handläggningen eller meddelat dig att din gård ska kontrolleras, får du inte ändra eventuella fel som hittas i kontrollen

Rekommendation: Vet man med sig att man ska göra ändringar i SAM-ansökan så gör det före den 15 juni 2015.