Processen att skapa en gemensam regional livsmedelsstrategi har letts av strategikonsultföretaget Macklean. Under våren har deltagarna i projektet samlats till fyra heldagsseminarier där de via olika workshops arbetat fram förslaget till en gemensam strategi.

Syftet med strategin är att identifiera och förtydliga var vi har störst potential att öka värdet av livsmedelsproduktionen i Västernorrland.

- En ökad livsmedelsproduktion kommer att bidra till en positiv utveckling för hela Västernorrland med fler företag och en ökad sysselsättning, konstaterar Gunilla Kjellsson, regionordförande för LRF Västernorrland.

En av deltagarna i projektet är Bengt Granqvist, mjölkföretagare från Sundsvall och vice ordförande för LRF Västernorrland.

- Såväl konsumenter som producenter behöver måna om närodlade och lokalproducerade livsmedel och jag tror att den regionala livsmedelsstrategin kan vara med och bidra här, säger Bengt Granqvist.

Han betonar att det gäller att ge förutsättningar för såväl stora, konventionella jordbruk som små nischodlare att kunna utvecklas inom sina olika områden.

- Vi behövs alla! En satsning på lokal livsmedelsproduktion i alla led innebär ju flera vinningar. Dels får vi livsmedel, dels förutsättningar att ha en fortsatt öppen och levande landsbygd, säger Bengt Granqvist.

Det fjärde och avslutande seminariet i vårens arbete med den regionala livsmedelsstrategin hölls på Västbo Mjölkgård i Njurunda och nu ska resultatet av arbetet sammanställas av Macklean.

Bland annat planeras för en gemensam samling i höst och sedan ska den regionala livsmedelsstrategins intentioner övergå från ord till handling. För den som vill ta del av arbetet kring den regionala livsmedelsstrategin finns allt material samlat på www.lrf.se/vasternorrland.