Seminarium om fruktträd och bärbuskar

Föredrag av Leif Blomqvist, Blomqvist Plantskola i Finland  Bollsta Folkets hus onsdagen den 13 augusti kl.18.00-21.00
Kostnad: 300 kr inkl.moms (fika ingår).
Anmälan och mer information: Roger Johansson LRF Trädgård senast 7 augusti.
tel. 073-0730631 eller rogerikvarna@telia.com
Plantor kan beställas från Finland för leverans till Bollsta under seminariet
på plantskolans hemsida: www.blomqvistintaimisto.com

Samling vid trädgårdslandet

Besök Nyttogården i Resele och Kvarnå Trädgård i Junsele.
Plats: Trädgårdarna den 19 augusti med start på Nyttogården i Resele kl. 13.00 och avslutning
på Kvarnå Trädgård i Junsele kl.19.00
Kostnad: 120 kr inkl.moms (fika ingår).
Anmälan och mer information: Roger Johansson LRF Trädgård senast 14 augusti.
tel. 073-0730631 eller rogerikvarna@telia.com

Seminarium om småskalig växthusteknik

Vill du veta mer om teknik, kostnad och uppvärmning för mindre växthus.
Medverkan med sakkunniga från Nordvik, LRF och PRO Gro.
Plats: Nordvikskolan den 26 augusti kl.13.00-17.00
Kostnad 300 kr inkl.moms (fika ingår).
Anmälan och mer information: Roger Johansson LRF Trädgård senast 21 augusti
tel. 073-0730631 eller rogerikvarna@telia.com