Situationen för mjölkbönderna i Västernorrland är allvarligare än vad den varit på mycket länge och situationen ser likadan ut i hela Sverige. Mjölkproducenterna lever i en utsatt ekonomisk situation och varje vecka lägger fem svenska mjölkbönder ner sin verksamhet på grund av dålig ekonomi.

  • I Ångermanland har antalet mjölkgårdar mer än halverats de senaste tio åren. För tio år sedan fanns drygt 180 mjölkgårdar i Ångermanland – i dag finns bara 85 kvar (juni 2015).
  • I Medelpad har antalet mjölkgårdar minskat stort de senaste tio åren. För tio år sedan fanns cirka 80 mjölkgårdar i Medelpad – idag finns bara 27 kvar (juni 2015).

Det pris mjölkbonden får för sin mjölk (så kallat avräkningspris) idag räcker många gånger inte ens för att täcka bondens foderkostnader för att producera mjölk till svensk fil, ost och yoghurt med mera.

Avräkningspriset på mjölk är visserligen ungefär detsamma som för övriga Europas mjölkproducenter, men den svenske bondens produktionskostnader är väsentligt mycket högre eftersom vi i Sverige har världens tuffaste djurskydds- och miljölagar och särskatter för företagande. Vi lever på en global marknad, och då måste vi få konkurrera på lika ekonomiska villkor.

Vi svenska bönder vill att våra kor ska ha det bra, få giftfritt foder och inte övermedicineras med antibiotika – men då måste vi få kostnadstäckning för de merkostnader den goda svenska miljöanpassade livsmedelsproduktionen medför.

Och du som konsument kan vara med att skapa förutsättningar för en fortsatt svensk mjölkproduktion genom att välja svenska mejeriprodukter när du handlar i din butik.

Inte bara den mjölk du dricker till maten (så gott som all "drickmjölk" som säljs i Sverige kommer från svenska kor). Däremot säljs det mer importerad än svensktillverkad ost i Sverige. Mer än varannan ostbit som säljs i Sverige idag är importerad.

Vi inom LRF, Lantbrukarnas riksförbund, är positiva till att livsmedel ska få tydligare märkning om de är producerade i Sverige eller inte – och du som konsument kan då lättare aktivt välja ost, yoghurt och grädde med mera som är tillverkad av svensk mjölk.

För du som konsument har ett val att göra. Antingen köpa svenska eller utländska mejeriprodukter. Men väljer du bort den svenska filen, osten och yoghurten väljer du även bort det öppna svenska landskapet, många arbetstillfällen och mejeriprodukter från kor som mår bra.

Nils-Henrik Eriksson,
ordförande LRF Timrå kommungrupp

Thure Eriksson,
ordförande LRF Sundsvalls kommungrupp

Martin Ström, o
rdförande LRF Ånge kommungrupp

Eskil Åslund,
ordförande LRF Sollefteå kommungrupp

Jessica Ulander,
ordförande LRF Kramfors kommungrupp

Jonas Strandberg, ordförande LRF Örnsköldsviks kommungrupp

Christer Östman,
ordförande LRF Härnösands kommungrupp