LRF arbetar på bred front och har bland annat presenterat en lista med fyra punkter med åtgärder som krävs från politiken för att lindra det akuta läget för mjölkbönderna:

  • Akuta åtgärder för likviditetsförbättring
  • EU-ersättning i tid
  • Ökad återbetalning av dieselskatten
  • Miljö- och djurvälfärdsersättning för mjölkbönder

Namninsamling - nu skriver vi på för mjölken!

Varje vecka lägger fem mjölkbönder ner verksamheten. Därför startar LRF en namninsamling för att visa politikerna att det finns en stark opinion för den svenska mjölken och mjölkbönderna.

Politikerna måste inse att mjölkböndernas höga kostnader för miljöåtgärder och djurskyddsregler måste kompenseras om svensk livsmedelsproduktion ska överleva.

Så skriv på för den svenska mjölken, för det öppna landskap och för fler arbetstillfällen på landsbygden.

Skriv på här >>

Aktiviteter för LRF Västernorrland:

Under hösten genomför LRF Västernorrland en serie aktiviteter för länets mjölkbönder, aktiviteter som syftar till att lindra det akuta läget.

7 september bjuder länets kommungrupper in mjölkbönder till ett lunchmöte som handlar om det akuta läge som är och vad vi kan göra tillsammans.

21 september håller vi en manifestation i Stockholm utanför riksdagshuset tillsammans med bönder från hela landet. Vi träffar också riksdagsledamöterna från länet. Resa och boende är kostnadsfritt för dig som vill följa med – nu är degs att vi sluter upp och visar var vi står! Bussen går från Örnsköldsvik ner över länet kl 16.00 söndagen den 20 september.

Anmälan till info@mrvasternorrland.se.

Medlemsträffar. I mitten oktober arrangeras tre "Samling vid mjölkbordet" för mjölkföretagare i Ljustorp (12/10), Nordingrå (13/10) och Junsele (14/10).

Politikerträffar. Kommungrupperna och regionstyrelsen kommer att träffa kommun,- läns- och riksdagspolitiker från Västernorrland för att föra fram LRFs fyrpunktsprogram

Konsumentaktiviteter. LRF Västernorrland medverkar i olika arrangemang under hösten som till exempel matmässor där vi informerar om det akuta läget för mjölkbönderna och vad konsumenterna kan göra för att skapa förutsättningar för en fortsatt levande landsbygd med mjölkföretag i Västernorrland.