Vi står inför många ägarskiften på våra gårdar runt om i länet. Oavsett om man står inför en generationsväxling där något av barnen ska ta över gården eller om man ska sälja gården finns många frågor och funderingar. Inom ramen för projektet ”Värdefull mat på våra fat” bjuder därför LRF Västernorrland i samarbete med LRF Konsult in till ett heldagsseminarium där vi varvar faktaföredrag med frågstunder och inspirationsföreläsning om hur ett ägarskifte kan gå till.

Pris:

300 kr (inkl lunch, fika och program). Faktureras i efterhand.

Anmälan:

Senast fredag 25/9 till e-post: erik.löfgren@lrf.se,
tel 0612-771800

 

Program:

09.30 Anmälan. Kaffe och smörgås

10.00 Välkommen! Presentation projekt ”Värdefull mat på våra fat”

10.15 Mats Norberg, affärsrådgivare LRF Konsult, ”Ägarskifte och generationsskifte – det här är viktigt att tänka på”

12.00 Lunch

13.00 Per Nilsson, Esplunda Gård Enköping. ”Generationsskifte – så gjorde vi”

14.00 Mats Norberg, affärsrådgivare LRF Konsult. Summering och frågestund

14.30 Avslutning med kaffe.

Välkommen!
LRF Västernorrland, LRF Konsult och Länsstyrelsen Västernorrland