Det är ett mycket tufft och oroande läge inom mjölkproduktionen just. Varje vecka lägger fem svenska mjölkbönder ner verksamheten. Anledningen är att de får lika mycket betalt som sina utländska kollegor men har högre kostnader på grund av politiska beslut.

Lunchmötena hölls samtidigt som EUs jordbruksministrar hade ett extrainsatt rådsmöte i Bryssel om hur mjölkkrisen ska avhjälpas, och mjölkbönder samlades till manifestation och debatt i Jönköping. Svenska bönder har också rest till Bryssel för att delta i den demonstration som anordnas där.

Nästa steg är att länets bönder reser ner till Stockholm den 21 september för att delta i en nationell manifestation utanför riksdagshuset. I samband med detta lämnas också namninsamlingen Skriv på för mjölken över till regeringen.

LRF arbetar på bred front och har bland annat presenterat en lista med fyra punkter med åtgärder som krävs från politiken för att lindra det akuta läget för mjölkbönderna:

  • Akuta åtgärder för likviditetsförbättring
  • EU-ersättning i tid
  • Ökad återbetalning av dieselskatten
  • Miljö- och djurvälfärdsersättning för mjölkbönder

Vill du veta mer om mötena med mjölkbönder som hållits idag, kontakta gärna någon av våra regionstyrelseledamöter som deltog vid följande möten:

Näsåker: Örjan Henriksson, 070-534 32 74
Nordvik: Peter Sundström, 070-630 66 89
Sundsvall: Lina Vestlund, 070-513 71 83
Örnsköldsvik: Gustaf Källström, 070-266 75 73