-          Varje vecka lägger fem mjölkbönder ner verksamheten. De får betalt som sina utländska kollegor men har högre kostnader, till stor del på grund av politiska beslut i Sverige. Nu måste politikerna agera om vi vill ha kvar en livskraftig svensk mjölkproduktion, säger Gunilla Kjellsson, ordförande för LRF Västernorrland och en av de västernorrlänningar som åker ner på manifestationen för mjölken.

Media bereds möjlighet att träffa och fotografera de LRF-medlemmar från Västernorrland som reser ner till manifestationen i Stockholm i samband med avfärden på söndagskvällen.

Söndag 20 september:
16.00 Örnsköldsviks busstation
Ca 17.15 Härnösands busstation
Ca 18.00 Sundsvall (baksidan av busstationen)

Kampanjen #förmjölken
Engagemanget för Sveriges bönder och svensk mjölk är stort. Den senaste månaden har Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, drivit en namninsamling för mjölken. I samband med manifestationen för mjölken på Mynttorget i Stockholm den 21 september överlämnar LRFs förbundsordförande Helena Jonsson namninsamlingen till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Mer än 100 000 personer har hittills skrivit under uppropet och ställt sig bakom de akuta politiska åtgärder som LRF ser som nödvändiga för att säkra att vi har en svensk mjölkproduktion kvar framöver. 

I samband med manifestationen för mjölken i Stockholm kommer deltagarna som reser ner från Västernorrland att ha en träff med länets riksdagsledamöter på plats vid riksdagshuset.

Media hälsas även välkommen till manifestationen i Stockholm!

Måndag den 21 september kl 10.30, Mynttorget Stockholm

För mer information:
lrf.se/formjolken

Kontaktpersoner LRF Västernorrland:
Susanne Öberg, regionchef
Telefon 070-641 30 05

Gunilla Kjellsson, regionordförande
Telefon 070-589 66 02