LRF Västernorrlands och vårt projekt Värdefull mat på våra fat bjuder in till studieresa för odlingsintresserade i Västernorrland.

Resan syftar till att ge deltagarna inspiration, kunskap om odling av trädgårdsgrödor och spannmål för brödmjöl samt ny småskalig teknik för markbearbetning. Vi kommer också att besöka Wärmdö Musteri för att titta på hur man kan öka värdet för bär och frukt genom pressning av cider (även tillverkning av Calvados) samt Saltå Kvarn för att få lära oss mer om vad som krävs för att spannmål ska klara kraven som mjöl råvara mm.
Viktigt är också kontakter som skapas mellan resans deltagare och de producenter vi besöker.

Resan genomförs mellan den
12-14 oktober och kostar 2750 kr exkl. moms

Sista anmälningsdag fredag 2 oktober till rogerikvarna@telia.com, tel 073-0730631.
för mer information, ring Roger johansson, LRF Västernorrland tel 073-073 06 31.

Se bifogad pdf-fil för mer information och program!