-          Det här påverkar många jordbruksföretagare och är inte en isolerad fråga för mjölkföretagare. Men det slår hårt mot de redan trängda mjölkproducenterna och vi kan inte acceptera förändringar som påverkar branscherna så här negativt, säger LRF Västernorrlands regionordförande Gunilla Kjellsson.

-          När jordbrukspolitiken förändras är vårt ingångsvärde är att man minst ska få det lika som förut eller bättre, och det är också så vi driver vårt påverkansarbete.

Gunilla Kjellsson  är även kritisk mot beslutsprocessen.

-          Inte ens länsstyrelsen, som ju ska vara den som verkställer beslutet, har fått vara med som remissinstans, konstaterar Gunilla Kjellsson.

Påverkansarbete för beslutsfattarna

LRF Västernorrland arbetar på bred front med frågan och har bland annat tagit upp frågan vid en träff med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och vid möten med olika riksdagsledamöter från länet.

-          I mina samtal med medlemmar runt om i länet märker jag att det här är en fråga som verkligen berör många. Vi intensifierar vårt påverkansarbete och gör det bland annat i samarbete med våra mejeriföreningar Arla och Norrmejerier.

Fem mjölkföretagare i Junsele har nu skickat ett protestbrev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht där de protesterar mot den nya stödområdeskartan, hur den tagits fram och beslutsprocessen.

"Förändringen får orimliga konsekvenser"

-          För oss i Junsele innebär det att vi flyttas från stödområde 1 till stödområde 3. Det får orimliga konsekvenser och dessutom anser vi att beräkningsmodellen som använts för den nya områdeskartan är mycket missvisande, säger mjölkföretagaren Arne Eriksson från Vallnäset, Junsele.

För Arne och hans kollegor på de fem mjölkgårdar som finns runt Junsele innebär förändringen att sänkningen av ersättningen blir cirka 60 öre/kg. På årsbasis innebär det en sänkning med minst 200 000 kronor för en gård av Arnes storlek.

-          Det är ett dråpslag för oss som redan går på knäna på grund av det rådande mjölkläget.

I ”Junseleböndernas” brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vänder de sig bland annat mot den beräkningsmodell som Jordbruksverket använt.

-          De har bara tittat på temperatursummor. Det är orimligt hos oss. Vi anser att man även måste ta hänsyn till en topografi- och arronderingskarta med analytisk beräkning. Går man bara efter temperaturkartan blir utslaget absurt. Enligt den nya områdeskartan startar vi med vårbruket innan tjälen ens gått ur marken… Var och en förstår ju att det inte är rimligt!

Informationsmöten 26 oktober

Gunilla Kjellsson förstår och delar Arne Eriksson och andra drabbade medlemmars oro och frustration.

-          Därför bjuder LRF Västernorrland in till två dialogträffar den 26 oktober, dels på Nordvik vid lunchtid, dels i Skönsberg, Sundsvall på eftermiddagen. Där medverkar representanter för LRF Västernorrland, länsstyrelsen och LRF centralt för att informera och diskutera hur frågan ska drivas vidare.