Inom projektet "Värdefull mat på våra fat" har LRF Västernorrland och länsstyrelsen arrangerat tre välbesökta lunchträffar på tre olika mjölkgårdar runt om i länet; Rogsta gård i Ljustorp, Salbergs gård i Nordingrå och Långvattnets gård i Junsele under arbetsnamnet "Samling vid mjölkbordet".

- Syftet med dessa lunchträffar är bland annat att erbjuda en mötesplats i vardagen där mjölkföretagare kan träffas och få möjlighet att diskutera dagsaktuella frågor, äta en gemensam lunch och umgås under trevliga och lättsamma former, säger projektledare Erik Löfgren från LRF Västernorrland.

Vid de tre träffarna i mitten av oktober deltog närmare 30 mjölkföretagare och det genomgående temat den här gången var semin med Birgitta Sjödin från Växa Sverige som gästföreläsare.

Växa Sverige kommer att genomföra förändringar i sitt arbete med assistentsemin på mjölkgårdarna i Västernorrland och Birgitta Sjödin informerade om vilka alternativ som finns för mjölkgårdarna och diskuterade vilka andra tjänster Växa Sverige kan erbjuda.

- Vi vill bland annat vara med och hjälpa till genom att arrangera utbildning av fler djurägarseminörer. Det har även öppnats upp för möjlighet för djurägarseminörer att få dispens så att de kan hjälpa till med seminering på granngårdar.

Läs mer om Växa Sveriges tjänster på www.vxa.se