En viktig del i LRF Västernorrlands opinionsbildande arbete är att regelbundet träffar beslutsfattare och såväl informera som diskutera aktuella frågor för de gröna näringarna.

I veckan gjordes en rundresa på några gårdar med olika inriktningar i Kramforstrakten tillsammans med de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Eva Sonidsson från Docksta och Kristina Nilsson från Örnsköldsvik.

Bland annat besökte och träffade de Örjan Henriksson med kvighotell, Bertil Lundgren med Bondens Frys,  Hans Nolén på Allsta Gård samt Hans Lockner och Kari Hansson med mjölkgård i Träsk.

- Det är viktigt att vi  har sådana här möten och vi försöker regelebundet bjuda in och träffa politiker från olika partier för att diskutrera aktuella frågor. Den här gången diskuterade vi till exempel vad regeringen kan göra för att stärka våra mjölkföretagares konkurrenskraft, säger Gunilla Kjellsson, ordförande LRF Västernorrland.