För Västernorrland blir konsekvenserna till exempel att mer än hälften av länets mjölkföretagare får försämrade ersättningsnivåer, men även andra branscher påverkas negativt i länet.

Landsbygdsdepartementets beslut om förändringar i enlighet med EU-beslutet väcker stor oro och den 26 oktober genomförde LRF Västernorrland två träffar med information och dialog om den nya stödområdesindelningen för nationella stödet. Ett möte vid lunchtid på Nordvik och ett eftermiddagsmöte i Sundsvall.

- EU-beslutet gäller. Vad vi kan göra är att arbeta för att påverka regeringen att kompensera de som drabbats av försämringar på grund av den nya områdesindelningen, sa LRFs näringslivspolitiske expert Lars-Erik Lundkvist vid träffarna.