Under hösten har det varit ett intensivt påverkansarbete för att förändra näringsdepartementets beslut om ny områdesindelning för nationella ersättningen och kompensationsersättningen. Här i Västernorrland har träffat kommunalråd, riksdagsledamöter, länsstyrelse, landshövding och landsbygdsministern. LRFs norrlandsgrupp har tillsammans med riksförbundet träffat departementet, landsbygdsministern, handläggare och jordbruksverket. Vi har haft medlemsmöten, träffat branscherna och haft många samtal och e-postkonversationer om att förändra kartan.

Dessa möten och samtal har resulterat i skrivelser från länsrådet Sten-Olov Altinriksdagsledamöter från Västernorrlands och länets sju kommunalråd samt en gemensam skrivelse från LRF Västernorrlands regionstyrelse, Norrmejeriers kretsråd i Ångermanland och Arlas kretsråd i södra Norrland (de tre skrivelserna kan laddas ner som pdf-fil via länkar här intill).

Det känns så klart mycket bra att vi har ett så brett stöd för våra frågor, med skrivelser från länsrådet, kommunalråd och riksdagsledamöter tillsammans med skrivelse från regionstyrelse och mejeriföreningarna så blir det en tyngd och kraft bakom. Det är viktigt att odla goda relationer med myndigheter och beslutsfattare, och detta är också ett gott betyg för vårt påverkansarbete.

Landsbygdsminister Bucht har lyssnat och tagit till sig av den kritik som kommit från oss och annonserade i veckan att områdesindelningen ska ses över och att de som förlorar mycket ska kompenseras på något sätt:

Läs nyhetsartikel i ATL >>

Det är bra besked från Bucht om att nu jobba för en kompensation, och det får vi se som en framgång. Men det innebär inte att vi släpper frågan och lutar oss tillbaka, utan vi kommer att fortsätta göra allt vi kan för att ta denna boll ända in i mål. Om de politiska spelreglerna förändras så att det påverkar förutsättningarna att driva företag, så måste utgångspunkten vara – lika eller bättre.

Näringsdepartementet måste komma ihåg att kommissionen slagit fast att jordbruk som drivs i Europas bergs- och ytterområden med lägre konkurrensfördelar bidrar till EUs utveckling och därför behövs ytterligare regleringar eller åtgärder som skyddar de företagarna.

Gunilla Kjellsson,
ordförande LRF Västernorrland