Alltfler konsumenter vill handla närproducerat och lokalodlade livsmedel. Därför bjöd LRF Västernorrland i samarbete med kommunernas näringslivskontor in  till gemensamma träffar med mjölkföretagare och lokala livsmedelshandlare för en diskussion om hur svenska mejeriprodukter bättre kan skyltas i butikerna och om det finns möjligheter till samverkan kring olika gemensamma aktiviteter i butikerna

Träffarna genomfördes på Nordvik i Kramfors, Hussborgs herrgård i Ånge, Café UH i Örnsköldsvik och Söråkers herrgård i Timrå.

Vid träffen på Hussborg medverkade till exempel ett tio-tal mjölkföretagare och handlare. Samtalet fördes i en positiv anda och resulterade i tre konkreta åtgärder på hur man kan arbeta vidare:

-          Tydligare svenskmärkning i butikerna för att göra det lättare för konsumenterna att välja svenskt.

-          Butiksaktiviteter där konsumenterna i butiken får träffa sin lokala ”mjölkbonde” vid mjölkdisken.

-          Studiebesök på gårdarna för butikspersonal så att de får lära sig mer om svensk mjölkproduktion i närområdet.