Den nya styrelsen för LRF Ungdomen i Västernorrland består av Anton Öhrlund, ordförande, Josefin Höglund, vice ordförande och ledamöterna Patrik Sjöström, Victor Andersson och Johan Sjöström. De valdes vid årsmötet för LRF ungdomen i Västernorrland vid årsmötet på Hotell Södra Berget i Sundsvall lördagen den 21 november.

- Jag är tacksam över att få förtroendet att leda Ungdomen in i det nya året. Vi kommer att förutom vårt påverkansarbete fokusera på medlemsengagemanget och idéer för att förbättra möjligheterna för unga att starta och driva gröna företag. Med den kompetenta och engagerade styrelse som är nu är vald tror jag att vi kommer att kunna göra skillnad!, sa den nyvalde ordföranden Anton Öhrlund.

I samband med årsmötet hölls en workshop om företagande på landsbygden, en workshop om hur man vi kan inspirera unga att satsa på företagande på landsbygden i allmänhet och inom de gröna näringarna i synnerhet.

Något som även den nyvalda styrelsen för LRF Ungdomen i Västernorrland tog fasta på:

- Fokus för styrelsen kommer under året att vara att förbättra kontakten med,  och öka engagemanget hos,   våra medlemmar i länet. Vi kommer även att ta oss an utmaningen att skapa bättre förutsättningar för ungt grönt företagande i länet.  Räkna med att Ungdomen kommer att höras och synas!

I samband med årsmötet avtackades avgående ordföranden Terese Eidenmark, vice ordföranden Peter Sagebro samt valberedningens sammankallande Samuel Nordin.

Efter workshop och årsmötesförhandlingar bjöds de ca 25 närvarande LRF-ungdomarna på middag och dagen avslutades med den fartfyllda aktiviteten ”Prison Island” på Södra Berget.