Nu är slutrapporten från vårens arbete att ta fram en regional livsmedelsstrategi för Västernorrland färdig.

Det innebär att processen att ta fram den är avslutad - nu påbörjas arbetet att sprida intentionerna i livsmedelsstrategin och ha fortsatta samtal mellan företag och organisationer och inspirera till nödvändiga aktiviteter och utvecklingsinsatser.

Målsättningen att ett partnerskap ska bildas där satsningar och prioriteringar kan diskuteras och gemensamt beslutas i linje med den regionala livsmedelstrategin för Västernorrland.