Det händer mycket inom LRF och det var ett välfyllt program när årets ordförandekonferens för LRF Västernorrland arrangerades på hotell Hallstaberget i Sollefteå.

På programmet stod bland annat aktuella frågor inom äganderättsområdet, konsekvenserna av konkurrenskraftsutredningen, hur det nya landsbygdsprogrammet slår för de gröna näringarna i länet och hur intentionerna i den nya regionala livsmedelsstrategin för Västernorrland ska förverkligas.

Föreläsningar och föredragningar av representanter för LRF och länsstyrelsen varvades med bikupediskussioner där fokus låg på de gröna näringarnas möjligheter att utvecklas i Västernorrland i framtiden.