Svag lönsamhet och konkurrens från importerat griskött från bland annat Danmark har inneburit stora påfrestningar för grisföretagarna i Västernorrland, men nu ökar efterfrågan på svenskt och i stor utsträckning lokalproducerat norrländskt griskött.

Enligt den regionala livsmedelsstrategi för länet som LRF Västernorrland tagit fram tillsammans med bland annat länsstyrelsen och de olika näringarna visar att grisköttsnäringen har en potential att växa med ytterligare  fem procent fram till 2025.

Prognosen är att vi i länet år 2025 kan komma att ha en årlig produktion av griskött på 950 ton till ett produktionsvärde av 18 miljoner kronor här i länet.

Många faktorer talar för en positiv utveckling för grisköttsproduktionen i Västernorrland:

  • Produktionen av griskött i Västernorrland  har ökat med 30 procent de senaste två åren.
  • Efterfrågan på svenskt griskött fortsätter att öka.
  • Svensk grisköttsproduktion har en låg nyttjandegrad av antibiotika.
  • Det finns en god efterfrågan och bra prisbild för butiksstyckat närproducerat griskött
  • Importen från Danmark har minskat och vi har en ökad efterfrågan på svenskt griskött
  • Grisköttsproduktion är relativt sätt bättre än nöt- och lammkött  ur klimatperspektiv.
  • Det är relativt enkelt att starta nyproduktion med lägre investeringsbehov än till exempel för mjölkproduktion.

De nordliga grisföretagarna i länet levererar som regel till Nyhléns Hugosons slakteri i Luleå, medan man i den södra delen av länet skickar sina grisar för slakt till Siljans Chark eller Gryttje Slakt & Lantbruk i Gnarp.

Magnus Nilsson, VD för Nyhléns Hugosons, instämmer i den positiva framtidsprognos som presenterats i den regionala livsmedelsstrategin för Västernorrland.

-          I våra framtidsplaner vill vi slakta mer slaktsvin och vi ser gärna att grisföretagarna i Norrland, och då även Västernorrland, ökar sin produktion. Den totala konsumtionen av griskött har faktiskt minskat, men det är på bekostnad av importerat griskött. Svenskt griskött i allmänhet och norrländskt griskött i synnerhet säljer bättre och bättre, konstaterar Magnus Nilsson.

För Nyhléns Hugosons handlar det inte bara om slakt utan även styckning, förädling och paketering.

-          Vi ser en god utvecklingspotential att sälja mer norrländskt griskött och ser gärna att befintliga företagare ökar produktionen och att det kommer in fler grisföretagare. Något vi saknar är ekologisk produktion med KRAV-godkända grisar. Det vore spännande om någon större producent gjorde en sådan satsning eftersom efterfrågan på ekologiskt griskött är större än tillgången.