I förstudien har det bland annat undersökts om affärsmässigheten inom hästnäringen i Västernorrland kan utvecklas i form av ett projekt och med kompetensutveckling för de befintliga hästföretagare som är verksamma i länet.

Förutom att utveckla affärsmässigheten visar förstudien att det finns potential att öka andelen hästföretagare, inte minst genom att intressenter som idag bedriver hästverksamhet på hobbynivå tar steget upp till att bli företagare.

Exempel på näringar är travsport, uppfödning, träning, ridskoleverksamhet, uthyrning av stallplatser samt besöks- och turistverksamhet kopplat till hästverksamhet.

-          Andra exempel verksamheter som har direkt koppling till hästnäringen är hovslagare, veterinärer, equaterapeuter, transporter med mera. Kort sagt är det många olika typer av affärsverksamhet som kan utvecklas inom hästnäringen, säger Mats Norberg , affärsrådgivare vid LRF Konsult och specialist inom hästnäringen.

Förstudien visar även att hästnäringen har stor betydelse för såväl sysselsättning som för arbetet att hålla landskapet öppet och landsbygden levande.

-          Som exempel kan nämnas att det idag finns cirka 12 000 hästar i Västernorrland och att det behövs cirka 18 000 hektar åkermark för att försörja dessa hästar med bete och foder. Det innebär att en stor del av den odlade åkermarken i Västernorrland idag används för hästverksamhet, säger Mats Norberg.

Förstudien visar att det finns ett utbrett kompetenshöjningsbehov inom till exempel affärsmannaskap för att öka andelen hästföretagare. Vidare behövs naturliga mötesplatser för att utveckla hästföretagandet, bland annat genom att etablera och vidmakthålla ett väl fungerande nätverk bland hästföretagare i Västernorrland.

Hästförstudien ska redovisas i början av 2016 och målet är att konkret visa vilka åtgärder som behövs för att utveckla hästnäringen och även lämna förslag på hur det kan genomföras i projektform.