Varje år utser Köttklubben i Västernorrland och LRF Västernorrland årets nötköttsföretagare i Västernorrland som ett led i de länsvisa nomineringarna till årets nötköttsföretag i Sverige.

De företag som nomineras ska ses som en spjutspets och förebild för svensk nötköttsproduktion, något som Köttklubben och LRF i Västernorrland anser att Jenny Brun och Magnus Liljeström med råge uppfyller.

De tog över gården efter Magnus föräldrar 2001 och har successivt byggt ut och utvecklat verksamheten med ekologisk uppfödning av dikor, bland annat med en nybyggd 2000 kvadratmeter stor ligghall och en plansilo för effektiv foderhantering.

Gården brukar cirka 300 hektar åker (varav 100 hektar ”egenägd” och 200 hektar arrenderad). Verksamheten med nötköttsproduktion kompletteras med skogsbruk vintertid (till gården hör 250 hektar skog).

Djuren slaktas på ett lokalt slakteri i länet.

-          All slakt går genom ett slakteri i Ullånger och med dem som mellanhand säljs en del av gårdens kött till lokala ICA-butiker här i närområdet där det marknadsförs som lokalproducerat ekologiskt kvalitetskött, berättar Magnus Liljeström.

Försäljningen till lokala ICA-butiker i västra Medelpad har gett mersmak och i framtidsvisionen finns funderingar på att starta en gårdsbutik.

-          Ja, men det ligger längre fram i tiden. Men det skulle vara intressant att undersöka möjligheterna att starta gårdsförsäljning av gårdens eget kött. En gårdsbutik i kombination med att visa upp gårdens verksamhet för besökare.

Motivering årets nötköttsföretagare i Västernorrland:

Jenny Brun och Magnus Liljeström har successivt byggt ut och utvecklat sin nötköttsgård i Klöstre, Torpshammar. De har genom innovativa lösningar och i sann entreprenörsanda hittat en egen nisch med ekologisk produktion av nötkött och anpassat verksamheten utifrån de förutsättningar som råder i Norrlands inland.

Årets nötköttsföretag i Västernorrland de senaste åren:

  • 2015: Jenny Brun och Magnus Liljeström, Torpshammar
  • 2014: Nysäters Lantbruk, Elin och Daniel Bergström, Kovland
  • 2013: Veronica och PO Nordin, Nyland
  • 2012: Godsta Gård, Husum 
  • 2011: Fränsta entreprenad, Fränsta
  • 2010: Renée och Håkan Stenklyft, Ramsele
  • 2009: Inga och Sven Andersson, Gottne