I Västernorrland kommer 88 procent av de jordbruksföretag som sökt gårdsstöd i länet att få sin utbetalning i år. Det är högre än det nationella målet som var satt till 80 procent.

– Vi har prioriterat att så många som möjligt ska få sin utbetalning i år, säger Annika Wallin, enhetschef och ansvarig för bland annat utbetalningarna av jordbrukarstöd.

En konsekvens av prioriteringen är att arbetet med utskick av kontrollresultat och åtagandeplaner som gäller betesmark kommer att fortgå under början av nästa år. Samtidigt arbetar länsstyrelsen tillsammans med Jordbruksverket vidare med att informera de lantbruksföretag som kan få sina stöd utbetalade först under 2016.

Orsaken till svårigheterna med utbetalningarna av jordbrukarstöd i år har varit stora förändringar i regelverken i kombination med nya IT-system som tagits fram för att möta de nya reglerna. På Jordbruksverkets webb finns mer information om kommande utbetalningar.

Jordbruksverkets utbetalningsplan >>