Årets utbetalningar följer den upprättade tidsplanen men utbetalningarna kommer ändå att bli senare än tidigare år. Orsaken är stora förändringar i regelverken och att helt nya IT-system har behövt tas fram. De utbetalningar som beslutats nu gäller direktstöd för jordbruksverksamhet, gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och nötkreaturstöd.

I år är det extra viktigt att du angett rätt kontonummer för utbetalningen.

Det beror på att Jordbruksverket bygger om datasystemet när det gäller utbetalningar som gått till felaktigt kontonummer. Kontrollera att du angett rätt kontonummer och ändra om nödvändigt senast 4 december. Via Jordbruksverkets E-tjänst Mina Sidor kan du se vilket kontonummer som är inlagt för utbetalning. Du kan också ändra kontonummer.

Trots allt kommer det att vara jordbruksföretag som inte får sina stöd utbetalda innan årsskiftet.

Jordbruksverket uppmanar därför de jordbruksföretag som belånat sina kommande stöd men inte fått besked i mitten av december att följa Jordbruksverkets råd att ta kontakt med sin bank.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats >>

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats >>