Den här förstudiens syfte är att undersöka och dokumentera lämpliga åtgärder och strukturer för ny och ökad tillväxt i Västernorrlands hästnäring och arbetet finansierades av de tre travbanorna Bergsåker, Dannero och Solänget samt Länsstyrelsen och LRF Västernorrland.

Under resans gång har ett stort antal personer visat intresse och engagemang för förstudien, och alla har varit positiva till en utveckling. Sammanfattningsvis visar undersökningen att det finns en stor framtidstro i branschen. Genom att öka förutsättningar för ett mer aktivt nätverkande och med stöd av digitala plattformar kan möjligheterna vidgas till mer av utbyten och samarbeten som skulle gynna de olika företagen och utveckla nya. Det gäller att synliggöra de utbud av utbildningar och stödstrukturer som redan finns men också att utveckla nya mentorprogram och aktiviteter.

- Aktörerna inom näringen behöver öka kunskapen och förståelsen för varandras verksamheter. Det skulle bidra till insikter och ge det nödvändiga utrymmet för samverkan och samarbeten där hästbranschen inte bara blir starkare utan också mer ekonomiskt lönsam, säger utredaren Annika Söderholm.

Inte minst viktigt är påverkansarbete och kunskapsöverföring för förändringar av Skatteverkets attityd och förhållningssätt till branschen.

- Men någon måste ta täten. Så nu gäller det för intressenterna att samla sig och komma ut på banan. För att möjligheten finns för en ökad tillväxt i länets hästnäring det visar den här undersökningen, poängterar Annika Söderholm.

Fotnot: Rapporten "Ny och ökad tillväxt för Västernorrlands hästnäring" kan laddas ner som pdf-fil via länken till höger på den här sidan.