Det finns många personer som vill in på arbetsmarknaden. I Västernorrland ligger arbetslösheten på cirka åtta procent.  Samtidigt står världen inför stora utmaningar, där vi kraftigt måste öka produktionen av både mat och förnybar energi för att bygga det hållbara samhället. De närmaste 40 åren ska vi producera lika mycket mat på jordklotet som vi totalt gjort de senaste 8000 åren. Detta på ett än mer hållbart sätt. Det kräver än mer kunskap inom dessa områden. De gröna näringarna är en framtidsbransch som erbjuder en mängd olika jobb, men redan i dagsläget är det svårt för företagen att rekrytera rätt personal. Det är som konsulter, inom rådgivning och försäljning, forskning och utveckling, men också ute på vanliga gårdar och producerande företag som framförallt Agronomer och Lantmästare har en lysande arbetsmarknad.

Vi ser redan idag hur bristen på gröna akademiker gör sig tydlig.  Rådgivningsföretag i lantbruket skriker efter nya hungriga rådgivare. Teknikföretag inom sektorn söker med ljus och lykta efter ingenjörer och marknadsföringskompetens med en ”grön kompetens” i botten. Även i samhällets olika roller behövs kunniga personer om de gröna näringarna. Inom myndighetsvärlden och på kommuner behövs fler akademiker med förståelse att få ihop teori och praktik inom djur och natur.

Även för de på en mer grundläggande nivå finns utrymme för sysselsättning. De flesta som går ut gymnasieskolans naturbruksprogram med lantbruksinriktning har jobb och för den som vill plugga vidare finns den möjligheten också.

Vi som är i branschen idag vill synliggöra lantbruket som en tillväxtnäring på arbetsmarknaden med utrymme för alltifrån lokala till globala karriärmöjligheter. 75 procent av Västernorrlands landyta används till jord- eller skogsbruk. Här finns möjligheter för tillväxt på riktigt!

Gunilla Kjellsson, ordförande LRF Västernorrland

Dan Olsson, ordförande Landshypotek Norrland

Anders Segebo, VD Hushållningssällskapet

Erik Sjölund, kontorschef Swedbank

Emma Gratte, regional Manager Arla Foods

Peter de Beau, verksamhetschef Maskinringen Västernorrland

Stig Högberg, ordförande Länsförsäkringar Västernorrland