Näringsdepartementet har gjort stora förändringar i områdesindelningen som rör nationella ersättningen och kompensationsstödet i LFA-området. LRF är djupt oroade över effekterna av den nya områdesindelningen och konsekvenserna som denna får för livsmedelsproduktionen i norra Sverige.

Den 4 februari genomfördes ett möte mellan näringsdepartementet och representanter från näringen, och då hänvisade departementet till en konsekvensanalys. Denna analys är dock inget som kommit LRF till del tidigare. När LRF Västernorrlands ordförande Gunilla Kjellsson efter mötet bad om att få ta del konsekvensanalysen så hänvisade departementet till att detta var arbetsmaterial och inte allmänna handlingar.

- Vi menar att efter näringsdepartementet fattat beslut ska också  handlingarna vara allmänna och vi har därför rätt att ta del av dem. Vi är naturligtvis intresserade av att veta hur konsekvensanalysen ser ut, och vilka slutsatser som departementet kunde dra av den innan de fattade beslut, säger Gunilla Kjellsson.

LRF Västernorrland begärde därför i förra veckan att få ta del av den konsekvensanalys som Näringsdepartementet tagit fram avseende ändringar av den geografiska avgränsningen för nationella stödet och kompensationsstödet.