LRF Västernorrland ger sig in i debatten om regionindelningen, och har skickat en skrivelse till företrädare för länets kommuner, landsting och länsstyrelse.

LRF menar att debatten om regionindelning handlar idag alltför mycket om gränsdragningar, huvudstäder och vem som ska vara med vem. Självklart är geografiska gränserna och administrativa centran viktiga, men låt inte frågan stanna där. Vi utgår från att de utredningar som tas fram visar på vilken storlek en organisation behöver ha för att intäkterna ska kunna bära kostnaderna för den befolkning som finns i området, vilka de naturliga gränserna för den organisationen är och vart administrationen rimligast lokaliseras.

- Det gröna näringslivet har alla förutsättningar att växa och skapa mer sysselsättning på landsbygden. Ska det vara möjligt så behöver också såväl myndigheter som politisk organisation hitta en arbetsform som skapar grogrund för tillväxt, ökad sysselsättning och fler företag, säger Susanne Öberg, regionchef för LRF Västernorrland.

LRFs förhoppning är också att våra beslutsfattare är så kloka att de i den här frågan ser till vad som är bäst för regionen och för invånare på såväl kort som lång sikt, och lämnar byapolitiken åt sidan. Ingen blir lycklig av att älska ihjäl sin egen hembygd.

- Vi vill gärna vara med och bidra i formandet av en ny regional organisation för regional utveckling för näringslivet och landsbygden. Därför ser vi också framemot. Vi ser framemot en inbjudan till dialog och fruktsamma samtal om hur vi tillsammans kan göra skillnad, avslutar Susanne Öberg.