Enligt den regionala livsmedelsstrategi för länet som LRF Västernorrland tagit fram tillsammans med bland annat länsstyrelsen och de olika näringarna visar att produktionen av potatis har en potential att växa med 40 procent fram till 2025.

Prognosen är att vi i länet år 2025 kan komma att ha en årlig produktion av potatis på 4000 ton potatis till ett produktionsvärd om 12 miljoner kronor (en värdeökning med 60 procent).

Många faktorer talar för en positiv utveckling för potatisproduktionen i Västernorrland:

  • Högkvalitativ mark som lämpar sig för odling av potatis och andra rotfrukter.
  • Goda produktionsförutsättningar med mycket sol och ljusa nätter.
  • Förbättrade odlingsmetoder ger högre skördenivåer.
  • Närproducerade, lokala produkter har hög efterfrågan.
  • Packningskapacitet och grossister finns i länet.

Det som talar emot en ökad produktion är bland annat:

  • Minskad potatiskonsumtion bland unga
  • Växtsjukdomar tenderar att öka vid ett varmare klimat.
  • Extremare väder kan innebära blötare höstar som försämrar skördemöjligheterna.
  • Hög ålder på nuvarande odlare och svårt med generationsskiften/ ägarskiften.

En som känner igen sig i såväl det som talar för som emot en ökad produktion av potatis är potatisodalren Ulf Nyström i Sidensjö.

Sedan närmare 40 år tillbaka driver han potatisföretaget Nyströms potatis i Sidensjö. Han är just nu mitt uppe i ett generationsskifte där han fasar ut sig själv ur verksamheten, som i stället tas över av hans son Stefan.

-          När jag började 1978 var vi mellan 40 och 50 medlemmar i Potatisodlarföreningen i Ångermanland. Idag är vi bara tre kvar. Det visar hur stor nedgången varit. Jämför man med mjölknäringen är det faktiskt procentuellt fler potatisodlare än mjölkbönder som lagt ner verksamheten.

Han delar dock uppfattningen att det finns en god utvecklingspotential för produktionen av potatis.

-          En viktig framgångsfaktor är att lyckas med generationsskiften och att hitta någon som både kan och vill ta över verksamheten. Att odla potatis handlar mycket om kunskap och det måste man lära sig ”inifrån”, inte minst viktigt om man ska få bra ekonomi på verksamheten.

Ulf Nyström pekar även på vikten av att potatisodlarna lär sig att ta betalt för sina produkter.

-          Mycket handlar om inställning. Det handlar inte om att ”få betalt”, det handlar om att ”ta betalt”. Har man en bra och kvalitativ produkt måste man lära sig att ta betalt. Hellre konkurrera med kvalitet än lågt pris.

Ett annat område som har framtiden för sig enligt Ulf Nyström är produktutveckling.

-          Vi säljer till många butiker runt om i Örnsköldsvik, men har även börjat kontakta en del restauranger. Restaurangerna vill dock att vi levererar färdigskalad potatis och därför ser vi nu över möjligheterna att kunna erbjuda det för att nå ut med våra produkter på fler marknader.