Program för regionstämman:

08.30            
Anmälan                     
Fika och mingeltorg med företag och föreningar inom de gröna näringarna

09.30            
Stämmans öppnande                     
Stämmoförhandlingar

11.00            
Fossilfritt jord- och skogsbruk – är det möjligt?!                   
Tal av Åsa Odell, LRFs riksförbundsstyrelse

12.00            
Lokalproducerad lunch

13.30            
Stämmoförhandlingarna återupptas

15.00            
Beräknad avslutning av stämman

Fika

För mer information, kontakta Olle Eriksson.
tel 0612-77 18 01
e-post  olov.eriksson@lrf.se