Myra gård/Nylanders hönseri är länets största producent, deras 30 000 höns producerar 600 ton ägg per år. Deras produktion pressas hårt av de låga priserna som till exempel burhunsproduktionen kan erbjuda. En prisökning på en krona per kilo ägg skulle vara avgörande för länets produktion enligt Fredrik Nylander på Myra gård/Nylanders hönseri.

 - Den ökningen motsvarar sex öre per ägg. Jag tror inte konsumenterna skulle reagera på en sådan ökning, men det är handeln som stretar emot. Om vi ska kunna utveckla äggproduktionen i länet är det dock en överlevnadsfråga att vi får mer betalt för de ägg vi producerar eftersom vi inte kan påverka produktionskostnader som till exempel foder med mera, säger Fredrik Nylander.

Mycket talar för mer ägg

Trots svårigheterna finns det mycket som talar för en ökning av äggproduktionen i Västernorrland. Enigt Mackleans kartläggning finns det en potential att produktionen av ägg i Västernorrland kan fördubblas till cirka 1 900 ton ägg till år 2025.

Det som talar för en ökad äggproduktion är bland annat en ökad efterfrågan från konsumenter på premiumprodukter som ekoägg och ägg från frigående höns. Men även en klimatsmart produktion där höns har en mindre miljöpåverkan än andra animaliska produktioner. Inte minst talar efterfrågan av närproducerade ägg vid offentliga upphandlingar och av konsumenter för en ökad produktion.