– Vi vill utöka de kontakter som redan finns mellan producenter och krögare i områdena, det finns redan bra samarbeten men vi vill skapa fler, säger Annika Fälldin, projektutvecklare LRF Västernorrland.

I en förstudie som destination Höga Kusten gjort visade det sig tydligt att maten var en viktig del a av ett besöksmål , nu har alla ansvariga för destinationsutvecklingen i gått samman för att se vad som behövs för att lyfta matens roll för Höga Kusten och Sundsvall som resmål.

– I dag när man reser någonstans vill de flesta äta mat som kommer från platsen man är på, säger Annika Fälldin.

Peter Holmqvist är vd för Destination Höga Kusten, han understryker vikten av smaker för ett resmål. 

–  Det finns flera viktiga områden, boende är en och smaken en annan. I vår förstudie ser vi att det är ett område vi måste utveckla om vi ska bli en exportmogen destination, säger Peter Holmqvist.

Just nu håller en plan för det framtida arbetet att tas fram för att se hur arbetet ska tas vidare.

– Det här är ett område som fungerar som en spjutspets för att få flera att äta lokal mat. Det är inte här vi hittar de stora volymerna. LRF kommer jobba mycket mot offentlig upphandling med där volymerna finns, säger Annika Fälldin.

Redan nu pågår många fina samarbeten mellan producenter och krögare inom destinationsområdet samtidigt som det finns plats och behov av mer.

– Vi har fantastiska råvaror, det är något vi alltid får höra när kockar utifrån kommer hit. Det är något vi inom destinationsutvecklingen verkligen vill ta tillvara på genom att hitta fler samarbeten. I det arbetet är LRF en väldigt viktigt samarbetspartner som vi alltid har väldigt goda samarbeten med, säger Peter Holmqvist.

Matens roll i resmålet har blivit viktigare och destination Höga Kusten och Sundsvall vill ta tillvara på de högklassiga råvaror som produceras i området.

– Skafferiet är välfyllt men lite för litet som det är just nu. Vi har extremt bra råvaror men måste jobba för att lyfta det vi har. Vi behöver mer helt enkelt, fler producenter av alla möjliga saker och fler krögare som verkligen höjer destinationen, säger Peter Holmqvist.