På webbplatsen svepretur.se hittar du all information om var du ska lämna din plast och hur du ska skilja på olika sorters plast, från kombifolie till utsädessäckar.  J

ust kombifolie består av två olika sorters plast som måste skiljas på vid insamlingen. All information om plastinsamlingen hittar du på Svepretur.se.