LRF Västernorrlands styrelse har beslutat att gå med som medfinansiär i Maskinringen Västernorrland och Hushållningssällskapets projekt under arbetsnamnet Spannmålslyftet. Utbildningen blir en del i LRF Västernorrlands arbetet med ta livsmedelsstrategin från ord till handling.

Målet med projektet är att öka kunskapen kring spannmålsodling i länet genom odlarträffar med rådgivare samt moment som fältvandringar och på så sätt öka värdet av det som odlas.