- Det känns mycket bra att vi kunnat hitta en lösning där vi behåller våra befintliga organisationer och styrelser, samtidigt som vi hittar samverkan mellan regionerna. Vi ser det som att en gemensam personalorganisation förstärker det medlemsnära arbetet, säger Håkan Nilsson, ordförande i LRF Jämtland.

Sedan i vintras har Ing-Marie Jirhed, tidigare regionchefen för LRF Jämtland, varit sjukskriven. Regionchefen i LRF Västernorrland Susanne Öberg har varit tillförordnad under den tiden. Ing-Marie börjar den åttonde augusti som projektledare förtagande på enheten Analys och Företagande i Stockholm. Hon kommer även i fortsättningen att utgå från Östersund. I Ing-Maries arbetsuppgifter kommer att ingå samordning av projekt och andra företagssatsningar  gentemot regionerna.

Susanne Öberg har tackat ja till att gå in som ordinarie regionchef i både Västernorrland och Jämtland och med uppdraget att nu jobba ihop de båda personalgrupperna till en.

De båda regionkontoren, i Ås och i Kramfors, kommer att vara kvar och medarbetarna kommer även fortsättningsvis att utgå från i sina respektive arbetsplatser. Regionchefen kommer att dela även sin fysiska arbetstid mellan de båda regionerna. Denna förändring handlar om personalorganisationen och innebär ingen sammanslagning av regionerna, utan de behåller sina nuvarande styrelser och funktioner.

- Vi har en liten medarbetargrupp idag och vi ser det som positivt att ha hittat möjligheter till att utveckla arbetssätt och ledarskap. Vi som förtroendevalda har också mycket att lära av varandra i de olika organisationerna, säger Gunilla Kjellsson, ordförande LRF Västernorrland.

Susanne Öberg har jobbat i olika roller inom LRF, regionalt och på huvudkontoret, sedan år 2000, de senaste fyra åren som regionchef i Västernorrland. Susanne är 41 år och bor på en skogsgård i Stensätter, Bollstabruk tillsammans med sina två barn.

- Det finns många gemensamma utmaningar för LRF, de handlar om att vi som företagare behöver möta en ökad efterfrågan av lokala livsmedel samtidigt som vi brottas med konkurrensnackdelar. Vi ser också att det nafsas i kanterna på äganderätten och att det kommande nationella skogsprogrammet kan bli en riktig rysare. Behovet av ett starkt, enat och engagerat LRF har aldrig varit större, säger Susanne Öberg.

Följ och diskutera med Susanne Öberg på Twitter via @susoberg