80% av all inrikes godstransporter sker idag på lastbil. Det beror inte på att det är kul att köra lastbil utan på att det saknas alternativ. Sverige är stort och glest och att järnväg inte är ett alternativ på många ställen. Det betyder att lastbilsskatt inte leder till minskade vägtransporter, bara dyrare transporter.

En stor del av Sveriges välstånd är grundad på vår export. Ungefär 11% av Sveriges export är baserat på skogsråvara (motsvarande siffra för bilindustrin är 5,8%). Höjda transportkostnader innebär med automatik sämre internationell konkurrenskraft.

Jämtland och Västernorrland är extremt skogsberoende. Ingenstans i Sverige finns så mycket skog som i Jämtland. Ungefär 1/6 av länets bruttoregionalprodukt kommer från skogen. Inget län har så stor del anställda inom skogsindustrin som Västernorrland. För att flytta skogsråvaran från skogen till industrin och förädling finns sällan något alternativ till lastbilstransport. Det är därmed lätt att förstå att en kilometerskatt skulle få stor negativ betydelse för våra län regionalekonomiskt.

Men även miljömässigt är det här en dålig idé. Sverige har som ambition och mål att lägga om till ett helt biobaserat samhälle, det som i dag är fossilt ska i framtiden bli förnybart. Även här har skogen en central roll. Skogsbaserat fordonsbränsle bygger på lågvärdig, skrymmande skogsråvara, det betyder att transportkostnaden i sig har extremt stor betydelse för möjligheten att ta fram ett konkurrenskraftigt förnybart alternativ till fossila drivmedel.

En lastbilsskatt skjuter alltså i praktiken det förnybara samhället på framtiden. Allt på bekostnad av miljön, som det i första hand var tanken att vi skulle förbättra.

Det är välkänt att kilometerskatten är populär i vissa partier. Miljön sägs vinna och statskassan likaså. Men här ute i verkligheten ser vi effekterna, nu och i framtiden. Det handlar inte bara om lastbilar på en väg. Det är större än så, det handlar om vilken framtid vi vill ha.

Sven-Erik Hammar, Funäsdalen, vice ordförande LRF, Ordförande LRF Skogsägarna

Gunilla Kjellsson, Sidensjö, ordförande LRF Västernorrland

Håkan Nilsson, Järpen, ordförande LRF Jämtland


2016-08-19