Är du intresserad av att veta mer om hur du kan svara på en upphandling? Fyll i enkäten här: http://www.lrf.se/upphandlingsenkat

LRF har tillsammans med flera kommuner i länet under lång tid jobbar för att få mer lokal mat i de offentliga köken. Arbetet har kommit långt och de problem som tidigare satte käppar i hjulen är till stor del lösta. Nu väntar nya utmaningar.

- Vi samlar just nu in producenter som funderar på att svara på en upphandling för att hitta det som måste åtgärdas för att deras funderingar ska bli verklighet. Vi måste hitta nya former, som samarbeten mellan producenter och olika lösningar, säger Annika Fälldin.

Den senaste tiden har flera inspirerande exempel med nya samarbeten mellan kommuner och livsmedelsproducenter kommit till i vårt län. Efter många års dialog mellan kommunerna och LRF Västernorrland verkar stoppklossen flyttats från den offentliga sidan till producenterna. För att som enskild producent svara på en upphandling mot sin kommun innebär en hel del utmaningar, inte minst är det helt ny mark för många lantbrukare då det traditionellt sett inte har varit sättet att sälja sina produkter på.

- Det behövs stöd och utbildning på många håll, kommunerna måste fortsätta tänka nytt  och vi måste titta på hur logistiken runt att handla lokal mat ser ut egentligen, säger Annika Fälldin.

Just logistiken  är en stor del i all handel,  inte minst i den lokala. Som det är nu är vägen från jorden till köket många fall alldeles för lång och tillkrånglad.

- Här finns det många lösningar att hitta, samarbeten mellan producenter. Kanske måste kommunerna ta ansvar för maten i ett tidigare skede, säger Annika Fälldin.

Livsmedelsproduktionen i Västernorrland har alla förutsättningar för att kunna stå för en betydligt större del av konsumtionen av mat i länet enligt livsmedelsstrategin för Västernorrland. Här spelar kommunerana och den offentliga sektorn en viktig roll då det är där som en mycket stor volym av maten konsumeras.

 

Mer info:
Annika Fälldin LRF Västernorrland, 070 267 67 47

För ytterligare kontakt med producenter/upphandlingsenheter på länets kommuner kontakta Magnus Jakobsson, LRF Västernorrland 073 155 17 21