LRF Västernorrlands Susanne Öberg en av representanterna från Västernorrland som deltar i den så kallade Sverigemiddagen på slottet tillsammans med landshövdingen Gunnar Holmgren, övrig representanter från landet och kungafamiljen.

-       Det känns väldigt roligt att få ett sådant gott betyg på vårt arbete att stärka och synliggöra det gröna näringslivets roll för den regionala utvecklingen , säger Susanne Öberg som är regionchef i både LRF Västernorrland och LRF Jämtland.

Kungafamiljen vill med Sverigemiddagen uppmärksamma organisationer eller företag som gjort betydande insatser lokalt och regionalt. Sveriges alla landshövdingar är inbjudna tillsammans med representanter från länens olika kultur, närings-, idrotts- och föreningsliv.

-       Vi har arbetat framgångsrikt med en regional strategi för tillväxt inom livsmedelsproduktionen tillsammans med kommuner, myndigheter och branschens aktörer och det har verkligen ökat fokus på våra frågor säger Susanne Öberg. Den utmaning vi nu står inför är att lyfta skogsnäringens betydelse för den biobaserade samhällsekonomin i vår region,

Även LRF Östergötlands regionordförande Peter Borring deltar i middagen.