Regeringen ger nu Naturvårdsverket ett tydligt uppdrag om att lagen om terrängkörning ska ses över med fokus på att minska skadorna. Precis den åtgärd som LRF under flera års tid har jobbat för.

- Rapportering från verkligheten har enligt våra experter Björn Galant och Sofia Lindblad haft avgörande betydelse för för att regeringen nu ger Naturvårdverket i uppdrag att ta fram en moderniserad terrängkörningskungörelse, säger Håkan Nilssson, regionordförande LRF Jämtland.

- Det är en fråga som vi drivit i många år, särskilt inom de norra regionerna. Det är tack vare medlemmar och förtroendevalda som problemen blivit kända och det är då vi kan börja jobba för förändringar, säger LRFs äganderättsexpert Björn Galant som tillsammans med LRFs Sofia Lindblad är en av nyckelpersonerna bakom LRFs arbete med frågan.

Frågan om  terrängköringslagens utformning väcktes av medlemmar i de norra länen, en fråga som nu fått gehör.

- För några år sedan hade LRF Jämtland en motion i skoterfrågan initierad av, om jag minns rätt, Laxsjö-Föllinge-Hotagen lokalavdelning.Den antogs på Riksförbundsstämman och har nu gett resultat, säger Håkan Nilsson.

Förhoppningen är en lag som inte förbjuder skoter och fyrhjulingskörning, utan gör reglerna klarare.

- LRF inställning är att vi självklart ska ha kvar både skoter och fyrhjulingar, men att det måste regleras bättre. Det har utvecklats från arbetsbruk till att bli ett missbruk och det är missbruket vi måste få bort för det är det som skadar och förstör, säger Björn Galant.

Ett utdrag från budgetpropositionen: